LIST OF PREVIOUS OCCUPANTS OF OGOGA THRONE - OGOGA OF IKERE

LIST OF PREVIOUS OCCUPANTS OF OGOGA THRONE

 1. Ogoga Agamo
 2. Aponrokun
 3. Origa
 4. Pamusa
 5. Olugbogbo
 6. Anikanjeun
 7. Olokitikiti
 8. Olojukan
 9. Kibi
 10. Ojokogojasoye
 11. Akika
 12. Okisi
 13. Onijagbo
 14. Otutubiosun
 15. Oloko
 16. Olowuro
 17. Agirilala (1791-1816)
 18. Agunsoye (1817-1818)
 19. Akayejo I ( 1818-1855)
 20. Agabaola (1855-1877)
 21. Ogbenuote (1877 – 1893)
 22. Obosoro Alowolodu (1893 -1928)
 23. Olokungboye (1928 -1937) (Amudipotemole)
 24. Adewumi Aromolaran (1937 -1950)
 25. Fabikun Adegoriola I (1950-1969)
 26. Adegboye Akayejo II (1971-2014)
 27. Samuel Adejimi Adu Alagbado Agirilala-Ogbenuotesoro II (2015-