FAMILY COMPOUND

URO QUARTERS

 1. Ile Ojumu
 2. Ile Sao Olowomeye
 3. Ile Sao Agbadamu
 4. Ile Sao Orubuloye
 5. Ile Aroro
 6. Ile Asamo
 7. Ile Aro
 8. Ile Balsaya
 9. Ile Osinnio
 10. Ile Osore
 11. Ile Akamuja
 12. Ile Elemosho
 13. Ile Osagunrin
 14. Ile Obateru
 15. Ile Aro Ajunni
 16. Ile Obaaji
 17. Ile Akika
 18. Ile Ayalodi
 19. Ile Amokolagbe
 20. Ile Osokoti
 21. Ile Elemo Oke
 22. Ile Elemo Odo
 23. Ile Olodu
 24. Ile Jonise
 25. Ile Onisin
 26. Ile Itun
 27. Ile Akayejo
 28. Ile Saruku Omowa
 29. Ile Olokunwolu
 30. Ile Adeluyi
 31. Ile Olabire
 32. Ile Afidipotemole
 33. Ile Oba Ijebu
 34. Ile Ajaka
 35. Ile Elewe
 36. Ile Olori Awo (Arowolo)
 37. Ile Awadieura (Ekuasa)
 38. Ile Ekuasa (Alapansanpa)
 39. Ile Sao Onileke
 40. Ile Sao Olowokere
 41. Ile Odunro
 42. Ile Olotin
 43. Ile Amuakun
 44. Ile Osolo
 45. Ile Osagburu
 46. Ile Olori Awo (Ogbuseja)
 47. Ile Imi Olupegba
 48. Ile Ajekogun
 49. Ile Eminiwa
 50. Ile Obia
 51. Ile Isanda
 52. Ile Elegbira
 53. Ile Abodi
 54. Ile Odofin
 55. Ile Olotin
 56. Ile Onibudo
 57. Ile Alairin
 58. Ile Asabire
 59. Ile Ogunrinmade
 60. Ile Mayegun
 61. Ile Eleyowo
 62. Ile Asao
 63. Ile Agba-Akin
 64. Ile Agabaola
 65. Ile Osia Alada
 66. Ile Apelua
 67. Ile Onigemo Oke
 68. Ile Renu
 69. Ile Oloro
 70. Ile Oniyita
 71. Ile Onigemo Odo
 72. Ile Eleka
 73. Ile Agunsoye
 74. Ile Olorire
 75. Ile Onita
 76. Ile Oisa Agbekede
 77. Ile Onikasomi
 78. Ile Orangun
 79. Ile Akogun
 80. Ile Ofamofuru
 81. Ile Eruku
 82. Ile Eleyinmi
 83. Ile Olapo
 84. Ile Osodi
 85. Ile Ologunsaba

ODO OJA QUARTERS

 1. Ile Aso
 2. Ile Asae Omowa
 3. Ile Asae Okorokoro
 4. Ile Salotun
 5. Ile Ekiri
 6. Ile Ekuasa Babadudu
 7. Ile Saya Idiose
 8. Ile Odokoro
 9. Ile Elejoka Ayaopa
 10. Ile Aralepo
 11. Ile Eselemo
 12. Ile Esemore
 13. Ile Ajana
 14. Ile Olofin/Abausu
 15. Ile Asaoni
 16. Ile Alaodo
 17. Ile Saya Ufimiditi
 18. Ile Obaila
 19. Ile Ojumu
 20. Ile Ekuasa oyenitan
 21. Ile Ekungba
 22. Ile Esa Ijoka
 23. Ile Akogbona
 24. Ile Ekuasa Ejila
 25. Ile Olowa (Radiovision)
 26. Ile Ologotun
 27. Ile odofinyin
 28. Ile Olukere
 29. Ile Asa
 30. Ile Aro
 31. Ile Ilumoba
 32. Ile Oisa
 33. Ile Odolofin
 34. Ile Oisa Eleojobo
 35. Ile Elemoso
 36. Ile Saya Eleyowo
 37. Ile Alasaodo

Oke’kere Quarters

 1. Ile Aro
 2. Ile Odofin
 3. Ile Edemo
 4. Ile Ologun
 5. Ile Eminiwa
 6. Ile Iketun-Aremo
 7. Ile Eledingbin
 8. Ile Ilemiya
 9. Ile Obo
 10. Ile Iketun-Eyinwa
 11. Ile Edemo
 12. Ile Odopetu
 13. Ile Ejemua
 14. Ile Saruku Elehinde Okuta
 15. Ile Iyaya
 16. Ile Ejusun
 17. Ile Alabisoye
 18. Ile Saruku Adamu
 19. Ile saruku Opapere
 20. Ile Saruku Etiapon
 21. Ile Osunmo
 22. Ile Ajiboye
 23. Ile Awoso
 24. Ile Elemoso
 25. Ile Ajana
 26. Ile Oisikin
 27. Ile Osolo
 28. Ile Elemonta
 29. Ile Ajao
 30. Ile Ejimo
 31. Ile Sapetu Ibariba
 32. Ile Sapetu Okitiko
 33. Ile Olowu
 34. Ile Emila
 35. Ile Sajowa
 36. Ile Olookoju
 37. Ile Elemo
 38. Ile Odolofin
 39. Ile Aremo
 40. Ile Omogbua
 41. Ile Oisa Olodide
 42. Ile Olotinisa
 43. Ile Ajolehioogun
 44. Ile Odogun
 45. Ile Alawe
 46. Ile Eminiwa
 47. Ile Ologunleko
 48. Ile Aro
 49. Ile Alare
 50. Ile Oke Aafin